OVER 151.000 BILLIARD PHOTOS AVAILABLE!
Also over 500 billiard related links available 

WARNING !!!!
PHOTOS MAY NOT BE USED
WITHOUT EXPLICIT PERMISSION OF THE
PHOTOGRAPHER and THE WATERMARK MUST ALWAYS REMAIN ON THE PICTURE,
UNLESS OTHERWISE AGREED WITH THE AUTHOR !!

ABUSE COULD LEAD TO PROSECUTION.
This website is a non profit website ! 

WEBSITE TO PROMOTE BILLIARDSPORTS
WAARSCHUWING !!!!
FOTO'S MOGEN NIET GEBRUIKT WORDEN ZONDER UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING
VAN DE FOTOGRAAF en HET WATERMERK MOET BEHOUDEN BLIJVEN OP DE FOTO,
TENZIJ ANDERS  OVEREENGEKOMEN MET DE FOTOGRAAF !!
 
MISBRUIK KAN GERECHTELIJK VERVOLGD WORDEN !!
Deze website heeft geen enkel winstoogmerk !
 
WEBSITE TER PROMOTIE VAN DE BILJARTSPORT
  
 

Subscribe for NEWSLETTER - Ordinary visitor
Inschrijven voor NIEUWSBRIEF -  Gewone bezoeker

 
Subscribe for NEWSLETTER - only press
Inschrijven voor NIEUWSBRIEF - Alleen pers  

 

     
Trick shots, some collecting strokes and video's
Verzamelstoten, enkele trick shots en biljartvideo's

Facebook group with billiard related news and photos from all over the world.
Een facebook groep met biljart gerelateerd nieuws en foto's van over de hele wereld.
  

    
Dank aan alle fotografen die ooit hebben meegewerkt.
Thanks to all the photographers who ever participated.