5883 Millet vs Mettepenningen
5885 VERHEMELDONCK Dieter
5887 STORME Gerard
5889 DELAET Rene
5891 MERTENS Francois
5893 VAN ORSHAEGEN Jens
5895 BOURBON Yves
5923 METTEPENNINGEN Julien
5925 BOURBON Yves
5929 METTEPENNINGEN Julien
5932 METTEPENNINGEN Julien
5933 BOURBON Yves